GritAbraziv je supstanca koja se koristi za struganje (brušenje) površine. Postoje razne vrste abraziva koje se koriste za peskiranje, mogu biti prirodni i sintetički.

Pesak je najčešće korišćen medij za peskiranje, ali pesak stvara oblake štetne prašine. Zato je obavezna upotreba zaštitne opreme i kacige. Sintetički abrazivi, kao što je aluminijum oksid i silicijum karbid koriste se danas kao adekvatna zamena.

Koriste se jos i metalni opiljci, grit, opiljci uglja i staklene perle. Za razliku od peska, koji se brzo rasprši i nestaje, metalni i sintetički abrazivi se često sakupljaju i ponovo koriste u procesima peskarenja.

 1. Peskiranje gritom je manje zastupljena metoda od peskiranja kvarcnim peskom kod nas. Ovo je jedini metod koji se koristi u svim brodogradilištima Zapadne Evrope. Prednost peskiranja gritom je njegova moć da u kratkom vremenskom intervalu dovede tretiranu površinu do visokog kvaliteta (Sa 2,5 – Sa3). Takodje bi smo naveli da u odnosu na peskiranje kvarcnim peskom, peskiranje gritom stvara mnogo manje prašine.
  Navešćemo kao trenutni nedostatak peskiranja gritom nešto veću cenu od peskiranja kvarcnim peskom.
 2. Peskiranje kvarcnim peskom je najpoznatiji i najčešći metod uklanjanja duboke korozije u našoj zemlji. Ovaj metod uklanjanja dubinske korozije ima svoje prednosti, ali i nedostatke. Prednost kvarcnog peska je njegova cena, koja ga čini najjeftinjim od svih abraziva koji se koriste za uklanjanje dubinske korozije. Nedostatak peskiranja kvarcnim peskom je njegova nemoć da u kratkom vremenskom roku obradi tretiranu površinu do visokog kvaliteta u odnosu na grit. Kao još jedan vrlo bitan nedostatak naveli bi smo veliku količinu prašine pri radu.
  NAPOMENA: Peskiranje kvarcnim peskom je u zemljama Zapadne Evrope (Holandija), zabranjeno zakonom (Silicosis Law – Sand Blasting Disease).
 3. Peskiranje sodom je kao metod tretiranja površine rasprostranjen širom sveta.
  Kao vrlo mekan materijal, po Mosovoj skali ima oznaku 3, ne skida dubinsku koroziju već samo površinsku. Koristi se uglavnom u restauraciji osetljivih materijala i pri peskiranju plastičnih brodova, jahti i čamaca za skidanje jednog po jednog sloja boje i finu popravku delova plovila koje je zahvatilo bubrenje slojeva plastike.
 4. Peskiranje suvim ledom je najmodernija tehnologija u svetu, a i kod nas.
  Velika prednost peskiranja suvim ledom kao medijumom je u tome što pri radu ostavlja kao otpad samo substrat koji je bio predmet peskiranja, dok on sam, jednostavno ispari u atmosferu. Još jedna velika prednost ovog vida peskiranja je što može da se koristi u svim prostorima, bilo otvorenim ili zatvorenim. Da napomenemo da se radi o potpuno neabrazivnom načinu peskiranja, čišćenja. Peskiranje suvim ledom se koristi za skidanje površinske korozije, skidanje zapečene masnoće i farbe u mašinskim prostorima, čišćenje elektronike, mehaničkih sklopova, motora, visokonaponskih ormara, hidrauličnih i pneumatskih vodova. Služi za peskiranje i čišćenje svih vrsta površina, kako onih najosetljivijih tako i onih najgrubljih. Iza sebe ostavlja potpuno suvu i odmašćenu površinu bez ikakvog dodatnog otpada.
  Ako ste zainteresovani za ovu vrstu abraziva, saznajte više o peskiranju suvim ledom.