Peskiranje ili peskarenje je tehnološki postupak pri kojem, pomoću mašine za peskiranje, abraziv pod pritiskom vazduha dobija veliku kinetičku energiju (ubrzanje) i udara o površinu koja se tretira. Abraziv tako podiže boju, nečistoće i druge supstance, pripremajući podlogu za sledeće aplikacije.

Peskiranje je najbolji način za pripremu površina pre nanošenja zaštitnih premaza, boje, za odstranjivanje korozije, čisćenje i pripremu površina za termičku obradu delova, uklanjanje grafita i boje sa građevinskih objekata, za postizanje različitih strukturnih i dekorativnih efekata (graviranje, peskarenje stakla i drveta).

Peskiranje se primenjuje u skoro svim industrijskim granama za različite namene. U brodogradilištima, automobilskoj industriji, građevinarstvu i industriji stakla i nezaobilazno je pri održavanju raznih tehnoloških procesa u svim granama proizvodnje (prehrambena, rudarska, hemijska.....)

Vrste peskiranja

Generalno, postoje dve vrste peskiranja: