Korozija je hemijsko-fizički proces čiji je rezultat promena i slabljenje svojstva metala, usled dejstva spoljašnje sredine u kojoj se metal nalazi. Prosto rečeno, ovo označava gubitak elektrona metala pri reakciji sa vodom ili kiseonikom. Slabljenje metala usled oksidacije je tipičan primer elektrohemijske korozije. Korozija se javlja i kod keramičkih materjala kao gubitak boje, a može se javiti i kod polimera usled dejstva sunčevih ultraljubičastih zraka.

Postoje različite vrste korozije:

- uniformna korozija (gubitak svojstva metala je uniforman - ravnomeran, uglavnom površinski)
- tačkasta ili rupičasta korozija (korozija je nasumice zahvatila površinu metala)
- galvanska korozija (agresivna i lokalizovana forma, uglavnom se javlja kada se dve različite vrste metala nađu u električno provodljivoj sredini.)
- korozija u obliku pukotine (obično se javlja oko zaptivača, zavrtnja, sastavljenih ivica)