Primena

PEQUENA je ekonomični sistem za peskiranje i čišćenje, izrađen po svim profesionalnim standardima. Uređaj za peskiranje se upotrebljava sa svim poznatim vrstama abraziva (pesak, grit, kalcit, staklo, keramika, soda, PEQUENAaluminijum oksid, čelična sačma...). Standardno se upotrebljava za: uklanjanje grafita, poslove restauracije, u automobilskoj industriji, reparaciju malih površina i standardne poslove uklanjanja boje i rđe.

Karakteristike

Zbog jedinstvenog mernog ventila abraziva, ovaj sistem je savršen za poslove peskiranja finim abrazivima, pri bilo kom željenom pritisku. Nakon što se mašina napuni abrazivom, ventili se tada nalaze pod željenim pritiskom. Pritiskom ručice za daljinsko upravljanje na setu creva, ventil glavnog vazdušnog voda otvara se zajedno sa specijalnim mernim ventilom za abraziv. Merni ventil za abraziv ima fiksne proreze, koji garantuju preciznu i minimalnu potrošnju abraziva. Ovo dovodi do smanjenja prašine u poređenju sa drugim sistemima za peskiranje.

Još jedna velika prednost je to, što je ventil pod pritiskom, tako da sistem može trenutno da reaguje, pritiskom na dugme za daljinsko upravljanje, a donja granica za pritisak koji se može postaviti je 0.1 bar. Abraziv trenutno postiže punu brzinu i koja je potrebna za proces peskiranja, tako da je neugodan udar velike količine zaostalog abraziva u crevu i njegovo nepotrebno rasipanje pri startovanju, sa ovom opremom, samo prošlost.

Sve prethodno navedene karakteristike čine ovu mašinu najekonomičnijim sistemom za peskiranje na tržištu.

Dimenzije i elementi

Dužina: 400 mm
Širina: 250 mm
Visina: 700 mmTežina: 17 kg
Zapremina: 7 litara
Dužina creva: 5 metara
Dizna: 3 ili 4 mm
Pritisak peskiranja: 0.1 – 7 bara
Potrošnja vazduha
◦ za diznu od 3 mm: max. 580 l/min
◦ za diznu od 4 mm: max. 1030 l/min

Opciono : dodatak za mokro peskiranje.