FOX serija kabineta za peskiranje

Ova ekonomska klasa, dostupna je svim granama industrije, zbog svoje isplativosti. Svi kabineti koriste standardni usisni metod napajanja. Komprimovani vazduh se koristi za stvaranje takozvanog Venturijevog efekta, koji se koristi da se usisa medij za peskiranje, iz levka komore sve do pištolja za peskiranje, gde se raspršuje po površini koja se tretira. Medij se zatim vraća u levak, gde se prerađuje.

Tip FOX 10 je standardni model i kao filter koristi industrijski usisivač.

Tip FOX 25 i 50 imaju sopstveni integrisani filter i mnoge druge dodatke.

Tip FOX 50 može se preobraziti u sistem sa direktnim pritiskom, ukoliko se naprave određene modifikacije. Tada se mašina za peskiranje, postavlja direktno ispod levka ove komore. Cela komora presvučena je gumenim omotačem.

VM serija kabineta za peskiranje

Ova serija kabineta, koji imaju širokopojasnu primenu za razne procese čišćenja i peskiranja, obezbeđuju brze i prvoklasne rezultate. Svi kabineti koriste standardni usisni metod napajanja.

Komprimovani vazduh se koristi za stvaranje takozvanog Venturijevog efekta, koji se koristi da se usisa medij za peskiranje, iz levka komore, sve do pištolja za peskiranje, gde se raspršuje po površini koja se tretira. Medij se zatim vraća u levak, gde se prerađuje. Svi modeli mogu se preobraziti u sistem sa direktnim pritiskom, ukoliko se naprave određene modifikacije. Tada se mašina za peskiranje postavlja direktno ispod levka ove komore.

Cela komora presvučena je gumenim omotačem.

Više informacija o kabinetima za peskiranje možete pronaći
u našoj download sekciji.