Iz naše ponude izdvajamo:

  • TETRABOR® - bor karbidne (B4C) dizne za peskiranje
  • silicijum karbidne (SiC) dizne za peskiranje

TETRABOR® dizne za peskiranje

Bor karbid je jedan od najtvrđih industrijskih materijala današnjice. Ispravnim korišćenjem TETRABOR® dizne garantuju minimalno habanje i izuzetno dug vek trajanja čak i pri korišćenju ekstremno oštrih abraziva kao što su aluminijum oksid i silicijum karbid. Ukoliko želite dodatne informacije posetite link: TETRABOR® bor karbidne dizne.

Silicijum karbidne (SiC) dizne za peskiranje