Da bi se izvršilo nanošenje bilo kog zaštitnog sloja, veoma je važno dobro pripremiti površinu. To znači da je treba potpuno očistiti prvenstveno od korozije, masnoće, naslaga prašine, starih slojeva farbe itd.

Pripremu površine možemo vršiti:

  • mehaničkim putem (ručno, čeličnom četkom, brušenjem)
  • hemijskim sredstvima (rastvaračima, razređivačima, odmašćivačima)
  • peskiranjem, kao najefikasnijim sredstvom

Kada se površina pripremi, sledeći korak je nanošenje osnovne boje koja sadrži specifične pigmente koji sprečavaju elektrohemijske i korozione procese na površinama.

Potom se nanosi završna boja, koja površini daje sledeće karakteristike:

  • izgled
  • hemijsku otpornost
  • atmosfersku otpornost
  • temperaturnu otpornost
  • zadovoljenje određenih higijenskih zahteva

U cilju zaštite ljudi koji rade kao i zaštite životne sredine, mi isključivo koristimo boje koje su na bazi vode.